Σκοπός (Mission) 12PM"Ο καθένας μπορεί να κρατήσει τιμόνι, αλλά μόνο ο ηγέτης μπορεί να χαράξει πορεία"!   JOHN MAXWELL


Η εταιρεία 12PM CONSULTING (12pm.biz) θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα Διοίκησης Έργων και management γενικότερα, με την:

  • Διάδοση και διάχυση της επιστήμης της Διοίκησης Έργων (Project Management) στην Ελλάδα
  • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών σε θέματα Διοίκησης Έργων με workshops, εκπαιδεύσεις και coaching
  • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις του Project Management Institute:
    • Project Management Professional (PMP®)
    • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
    • Program Management Professional (PgMP®) κλπ
  • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις άλλων φορέων Διοίκησης Έργων:
    •  PRINCE2, IPMA, IT Project+ κλπ
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οργανισμούς ανάλογα με την πολυπλοκότητα των Έργων που καλούνται αυτοί οι οργανισμοί να φέρουν σε πέρας
  • Παροχή υπηρεσιών Outsourcing σε θέματα Διοίκησης Έργων
  • Υλοποίηση Γραφείων Διοίκησης Έργων (Project Management Offices - PMO)
  • Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής
  • Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Έργων (Project Management Information Systems - PMIS)